มอเตอร์

มอเตอร์

-25%
Mitsubishi มอเตอร์ไฟฟ้า 1 เฟส กำลัง 1/2 แรงม้า (0.4 กิโลวัตต์) รุ่น SP-KR(QR)
มอเตอร์ Mitsubishi รุ่น SP-KR(QR) กำลัง 1/2 แรงม้า (0.4 กิโลวัตต์) 1 เฟส 220 โวลต์ 4 โพล 2 สาย IP20...
-20%
Mitsubishi มอเตอร์ไฟฟ้า 1 เฟส กำลัง 1/3 แรงม้า (0.25 กิโลวัตต์) รุ่น SP-KR(QR)
มอเตอร์ Mitsubishi รุ่น SP-KR(QR) กำลัง 1/3 แรงม้า (0.25 กิโลวัตต์) 1 เฟส 220 โวลต์ 4 โพล 2 สาย IP20...
-24%
Mitsubishi มอเตอร์ไฟฟ้า 1 เฟส กำลัง 1/4 แรงม้า (0.2 กิโลวัตต์) รุ่น SP-KR(QR)
  มอเตอร์ Mitsubishi รุ่น SP-KR(QR) กำลัง 1/4 แรงม้า (0.2 กิโลวัตต์) 1 เฟส 220 โวลต์ 4 โพล 2 สาย...
Spinner