1. ลูกค้าตรวจสอบสินค้า หากพบว่ามีการชำรุดหรือไม่ตรงตามรุ่นที่สั่ง สามารถแจ้งเปลี่ยนคืนได้กับทางร้าน โดยได้รับการพิจารณาจากทางร้านก่อนเป็นหลัก
 2. หากต้องการยกเลิกคำสั่งซื้อหรือขอเปลี่ยนแปลงสินค้า จะต้องทำการยกเลิกโดยแจ้งผ่านทางอีเมล ภายใน 14 วัน หรือผ่าน LINE OA @kltpowertools และถ้ามีสินค้าพร้อมส่ง เราจะทำการจัดส่งสินค้าใหม่ภายใน 7-14 วัน หากไม่มีแล้วอาจจะทำการเปลี่ยนรุ่นหรือยกเลิกคำสั่งซื้อ
 3. สินค้าจะต้องไม่ผ่านการใช้งาน ไม่ชำรุดเสียหาย หรือบุบสลายจากการกระทำของลูกค้า พร้อมทั้งกล่องบรรจุหีบห่อ ใบรับประกัน คู่มือ และอุปกรณ์ ต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์
 4. สินค้าต้องแนบใบเสร็จรับเงิน เอกสารยืนยันการชำระเงิน ใบกำกับภาษี
 5. สินค้าจำพวกของแถม ของแลกซื้อ จะต้องส่งคืนพร้อมสินค้าหลัก
 6. ไม่รับเปลี่ยนคืนหากสินค้าใช้งานแล้ว หรือสาเหตุปัญหาไม่ได้เกิดจากสินค้า
 7. การขอยกเลิกคำสั่งซื้อหรือขอเปลี่ยนแปลงสินค้า จะต้องทำการแจ้งปัญหาภายใน 14 วันหลังจากได้รับสินค้าหรือบริการ
 8. ขอไม่รับคืนสินค้า สั่งพิเศษ สินค้าลดราคาและสินค้าราคาพิเศษ สินค้าที่มีระยะเวลาจำกัดในการใช้งาน
 9. สินค้าที่มีการรับประกันโดยผู้ผลิตและผู้นำเข้า โดยใบรับประกัน ลูกค้าสามารถสอบถามขั้นตอนการส่งซ่อม หรือเคลมสินค้าได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 095-415-2555
 10. เมื่อได้รับการยืนยันจากร้านค้าแล้วลูกค้าสามารถส่งสินค้ากลับมาที่ร้านค้าเพื่อทำการตรวจสอบ โดยสามารถส่งเปลี่ยนคืนได้ทางไปรษณีย์ และ ขนส่งเอกชน ได้ตามที่อยู่ร้านค้า
 11. การรับเปลี่ยนคืนสินค้า ลูกค้าจะต้องดำเนินการเองที่ ไปรษณีย์ไทย และ ขนส่งเอกชน โดยลูกค้าต้องรับผิดชอบค่าขนส่ง
 12. ทางร้านจะติดต่อลูกค้ากลับภายใน 7 วันหลังจากได้รับสินค้า เพื่อยืนการเปลี่ยน-คืนสินค้า หากสินค้าไม่ตรงตามเงื่อนไขร้านค้าจะส่งสินค้าคืน
 13. ลูกค้าสามารถเข้ามาติดต่อได้ด้วยตัวเองที่ร้านค้า ตามเงื่อนไขการเปลี่ยน-คืนสินค้า
 14. สินค้าที่ผ่านการใช้งานและเกิน14วันหลังจากได้รับสินค้าขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนคืนสินค้าและคืนเงินเต็มจำนวนทุกกรณี